TALES of PHANTASIA Staff

VOICE ACTOR & ACTRESS

Class = Alvein

Takeshi Kusao

Mint = Adnade

Junko Iwao

Klarth = F = Lester

Kazuhiko Inoue

Arche = Klaine

Mika Kanai

Chester = Barklight

Kentaro Ito

Suzu = Fujibayashi

Taeko Kawata

DHAOS

Kaneto Shiozawa

NARRATION

Unsyoh Ishizuka

RECORDING DIRECTOR

Akira Ohkuma

RECORDING MIXER

Nobutaka Taguchi

RECORDING STUDIO

APU Studio

SOUND PRODUCTION STUDIO

audio planning U

CHARACTER DESIGN

Kosuke Fujishima

GAME PART STAFF

SYSTEM PROGRAM

Ryuichi Ishizawa

BATTLE PROGRAM

Shinji Hirachi

3D FIELD PROGRAM

Shuhei Rokumoto

2D FIELD PROGRAM

Tatsuro Udo

VOICE DATA MAKING

Atusi Horiguchi

MAP GRAPHIC

Yasuyuki Sawadaishi
Takeharu Isogai
Takeshi Yabe
Nobuchika Miyazaki
Tomoko Ogawa

FIELD CHARACTER GRAPHIC

Hiromi Matsueda

BATTLE CHARACTER GRAPHIC

Kei-ichi Gotoh

MONSTER GRAPHIC

Hirofumi Matuo

BACKGROUND GRAPHIC

Nobuo Kanuma
Kohji Okada
Takeo Kawata

BATTLE EFFECT GRAPHIC

Reiji Kashiwagi

3D FIELD GRAPHIC

Masaomi Nishidate

PlayStation VERSION DATA MAKING

Hiroyuki Suzuki
Kazufumi Kurosawa
Kazuya Ishizuka
Ken-ichi Suzuki

MUSIC COMPOSER

Motoi Sakuraba
Shinji Tamura

GAME PART DIRECTOR

Eiji Kikuchi

ANIMATION PART STAFF

ANIMATION PRODUCER

Hidekazu Terakawa

TOTAL ANIMATION DIRECTOR

Tensai Okamura

EVENT MOVIE DIRECTOR

Kou Yoshinari

"ANIMATION CHARACTER DESIGNER OPENING & ENDHING MOVIE : KEY ANIMATION SUPERVISOR"

Tokuyuki Matsutake

"EVENT MOVIE : KEY ANIMATION SUPERVISOR"

You Yoshinari
Kou Yoshinari

ART DESIGN

Tomonori Kato
Hiroshi Kato

COLOR SETTING

Nobuko Mizuta

KEY ANIMATION

Takuya Saito
Yoshihito Hishinuma
Hirofumi Suzuki
Tensai Okamura

Yasunori Miyazawa
Hiroshi Okubo
Masahiro Koyama
Toshihiro Kikuchi
Kazuchika Kise
Takashi Shikishima
Hiroya Takeda
You Yoshinari

Kanta Kamei

ANIMATION CHECKING

Chieko Ichimanda

INBETWEEN

Mika Fujita
Thoru Okubo
Yasutaka Kubota
Yuki Nakajima
Tomomi Ishikawa
Takashi Sato
Ryouichi Murata
Reiko Sakai
Kazuhiro Ota
Daizen Komatsuda
Tomoyuki Shitaya
Miki Shimada
Satuki Wada
Hiroyo Izumi
Mika Nakabayashi
Sanae Hirota
Hiroki Ito
Chieko Ichimanda
IG NIIGATA
Yukiko Mita
Tetsuya Takeuchi
Humi Morita
Nori Morita
Hirotaka Naito
Daisuke Nakayama
Mieko Hayakawa
JCSTAFF
Masahiro Fujii
Yuichi Takahashi
Masumi Morisshita
WOMBAT
Tomohisa Ishiyama
Yoshiaki Iwata
Mitsunao Onogi
STUDIO LIVE
Studio TAKURANKE
ST. SHEETA
GROUP DONGRI
JUNGLEGYM
STUDIO JUNIO
DAUME
A.P.P.P
OH!PRODUCTION

BACK GROUND DRAWING

STUDIO BIHOU

DIGITAL SUPERVISOR

Shinji Takagi

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

Miki Sakuma

PHOTOGRAPHY

Makoto Kogawa
Kou Sakakibara

TRACE&PAINT

Tamaka Sato
Kouko Ito
Sayo Motegi
Rie Asano
Chiyomi Koyama
Hiromi Uchibayashi

Studio D·VOLT
Asahi Production Co. D/MaxStudio

3D DIRECTOR

Tokumitsu Kifune

3D WORKS

IKIF+
Akira Inagaki
Kazunori Suga
Naruhiro Baba

Kouji Sato

VISUAL EFFECT

Shigenobu Kaihoko
Kanta Kamei

2D WORKS

Makiko Asano
Tsukasa Kakizakai

EDITOR

Makiko Asano

PRODUCTIOC SCHEDULING

Tomohiro Amagai

Wataru Kurosawa
Tsukasa Kakizakai

PRODUCTION STUDIO

PRODUCTION I.G

EVENT MOVIE SOUND EFFECTS

DIRECTOR

Toshiki Kameyama

SOUND EFFECT

Michiro Ito(SOUND RING)

MIXER

Toru Kumakura

STUDIO

OP REQUIEM STUDIO

SOUND PRODUCTION

OMNIBUS PROMOTION Inc.

PACKAGE DESIGNER

Takaharu Suzuki

THEME SONG

"YUME·WA OWARANAI"
·KOBOREOCHIRU TOKI NO SHIZUKU·

LYRICS

Shoko Fujibayashi

COMPOSER

Toshiyuki Sekiguchu

ARRANGER

Masayuki Sakamoto

PERFOMED BY

YOMI

ENDING THEME SONG

"HOSHI·WO SORA·NI···"

LYRICS

Taiga Kishimoto

COMPOSER

Keiichi Takenaka

ARRANGER

Keiichi Takenaka

PERFOMED BY

Yukari Yoshida

PRODUCED & DIRECTED BY

Shigeki Imai

Victor

SPECIAL THANKS

Eiichi Saita
Hiromi Shibano
Takuya Iwasaki
Jun Toyoda
Yuichiro Sadahiro
Masahiro Shimamoto
Sawako Natori
Atsushi Koyama

Co·PRODUCER

Shinichiro Okamoto
Shingi Noguchi
Hirofumi Ishimura
Go Tanaka

PRODUCER

Syukuo Ishigawa
Shigeru Yokoyama

EXECUTIVE PRODUCER

Yasuhiko Asada

This Web Page Staff

GRAPHIC DESIGNER

Yuisis

DOCUMENTS CREATOR

Yuisis